AN ȘCOLAR 2021-2022   

 - ANUNȚ CONCURS VACANT POST PAZNIC - Informații    23.06.2022-Rezultate selecție dosare              30.06.2022-Rezultate proba scrisă     4.07.2022-Rezultate proba interviu  5.07.2022-Rezultate finale

 - Activități educaționale - click

- STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR  2021-2022 - modificat conform ordinului nr.5549/5.11.2021 -  click

- Calendar competiții școlare naționale 2021-2022 - click

- 26.02.2022 - Lansare pagina oficială de  Facebook a Liceului de Arte ”Marin Sorescu” - click

- Regulamente (actualizate) olimpiade și competiții școlare / an școlar 2021 - 2022 - click

- ANUNȚ CONCURS VACANT POST MEDIATOR ȘCOLAR - Informații   Rezultate selecție dosare - click Rezultate finale selecție dosare - click   

 Barem proba scrisă - click  Rezultate finale proba scrisă - click   Rezultate finale interviu - click  Rezultate finale concurs - click

- ANUNȚ CONCURS VACANT POST MUNCITOR - click

- 10,11.02.2022 ORA 10 - EXAMEN DE DIFERENȚE  - AN ȘCOLAR 2021-2022 - Semestrul  al II-lea- ARTE PLASTICE - Informații MUZICĂ  - Informații