LEGE nr. 190 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)  Accesați link-ul: https://www.dataprotection.ro/?page=legislatie_primara&lang=ro


STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2022-2023 - OM nr.3505 click

ROFUIP - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar click- Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor pentru profesori necalificați care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2022 – 2023  din Liceul de Arte “Marin Sorescu”, Craiova -  Anunț


- ANUNȚ CONCURS VACANT POST CONTABIL- Informații  -   Rezultate selectie dosare    Rezultate proba scrisa    Rezultate proba practica Rezultate interviu Rezultate finale- Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2022 – 2023 din Liceul de Arte “Marin Sorescu”, Craiova

  Anunț  click               Grafic probe click

- GRAFICUL DE DESFĂȘURARE AL PROBELOR DE APTITUDINI ȘI DIFERENȚE  - MUZICĂ  click

- GRAFICUL DE DESFĂȘURARE AL PROBELOR DE APTITUDINI ȘI DIFERENȚE  - ARTE VIZUALE  click

 - ANUNȚ CONCURS VACANT POST PAZNIC - Informații    23.06.2022-Rezultate selecție dosare              30.06.2022-Rezultate proba scrisă     4.07.2022-Rezultate proba interviu  5.07.2022-Rezultate finale

 - Activități educaționale - click

- STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR  2021-2022 - modificat conform ordinului nr.5549/5.11.2021 -  click

- Calendar competiții școlare naționale 2021-2022 - click

- 26.02.2022 - Lansare pagina oficială de  Facebook a Liceului de Arte ”Marin Sorescu” - click

- Regulamente (actualizate) olimpiade și competiții școlare / an școlar 2021 - 2022 - click

- ANUNȚ CONCURS VACANT POST MEDIATOR ȘCOLAR - Informații   Rezultate selecție dosare - click Rezultate finale selecție dosare - click   

 Barem proba scrisă - click  Rezultate finale proba scrisă - click   Rezultate finale interviu - click  Rezultate finale concurs - click

- ANUNȚ CONCURS VACANT POST MUNCITOR - click

- 10,11.02.2022 ORA 10 - EXAMEN DE DIFERENȚE  - AN ȘCOLAR 2021-2022 - Semestrul  al II-lea- ARTE PLASTICE - Informații MUZICĂ  - Informații