Consiliul este compus din directorii şcolii, consilierul educativ şi responsabilii comisiilor metodice.

Preşedinte -  Prof. dr. GEGIU EDUARD-EUGEN - director

Membri:

Prof. MILOŞ LIVIA – director adjunct

Prof. DRĂNICEANU CRISTINA - consilier educativ

Prof. POPA OLIMPIA ALUNIŢA - Responsabil învăţământ primar şi preșcolar

Prof. DRAGOMIR DANIELA - Responsabil – Limba si comunicare

Prof. BOARNĂ ECATERINA - Responsabil - Matematica - Ştiinţe ale naturii (fizica, chimie, biologie, ed.tehnologică,TIC)

Prof. IANOŞ DANIELA - Responsabil – Socio-umane (istorie, geografie, religie, socio-umane)

Prof. GRIGORESCU IONEL - Responsabil – Educaţie fizică şi sport

Prof. MOANDĂ IONUȚ - Responsabil – Pian

Prof. STOIAN NELU - Responsabil – Instrument la alegere - Pian

Prof. STREAŢĂ NICOLAE - Responsabil - Vioară

Prof.RAŢIU MARIA LUIZA - Responsabil - Corzi grave

Prof.MIHĂILESCU RĂZVAN - Responsabil - Suflători-percuţie-canto

Prof.PLOAE CRISTINA - Responsabil - Teorie-solfegiu-dictat


Pentru accesarea procedurilor au fost create conturi pe platforma on-line a liceului pentru comisia de curriculum

Link-ul de acces este: https://classroom.google.com/c/NTYwNzY5Mzg0Njgx?cjc=a7ftepz

- Registru cu nr. procedurilor  click