AN ȘCOLAR 2023-2024

COMISIA PENTRU CURRICULUM - Consiliul este compus din directorii școlii, consilierul educativ și responsabilii comisiilor metodice.

Președinte -  Prof. dr. GEGIU EDUARD-EUGEN - director

Responsabil - Prof. MILOș LIVIA – director adjunct

Membri:

- Prof. MIREA ILEANA - consilier educativ

- Prof. POPA OLIMPIA ALUNIȚA - Responsabil învățământ primar și preșcolar

- Prof. DRAGOMIR DANIELA - Responsabil – Limbă și comunicare

- Prof. BOARNĂ‚ ECATERINA - Responsabil - Matematica - științe ale naturii (Fizica, Chimie, Biologie, Educație tehnologică,TIC)

- Prof. IANOș DANIELA - Responsabil – Socio-umane (Istorie, Geografie, Religie, Socio-umane)  

- Prof. DINCĂ‚ MONICA - Responsabil - Arte vizuale

- Prof. MOANDĂ‚ IONUȚ - Responsabil – Pian

- Prof. STOIAN NELU - Responsabil – Pian complementar

- Prof. STREAȚĂ‚ NICOLAE - Responsabil - Vioară

- Prof. RAȚIU MARIA LUIZA - Responsabil - Corzi grave

- Prof. DUȚĂ‚ MIRELA - Responsabil - Suflători-percuție-canto

- Prof. ROGOJINĂ‚ GEANINA - Responsabil - Teorie-solfegiu-dictat