AN ȘCOLAR 2021-2022

Consiliul este compus din directorii şcolii, consilierul educativ şi responsabilii comisiilor metodice.

Preşedinte : Prof.dr.GEGIU EDUARD-EUGEN - director

Membri:

Prof.MILOŞ LIVIA – director adjunct

Prof.DINCĂ MONICA - consilier educativ

Prof.POPA OLIMPIA ALUNIŢA - Responsabil învăţământ primar şi preprimar

Prof.DRAGOMIR DANIELA - Responsabil – Limba si comunicare

Prof.BOARNĂ ECATERINA - Responsabil - Matematica - Ştiinţe ale naturii (fizica, chimie, biologie, ed.tehnologică,TIC)

Prof.IANOŞ DANIELA - Responsabil – Socio-umane (istorie, geografie, religie, socio-umane)

Prof.GRIGORESCU IONEL - Responsabil – Educaţie fizică şi sport

Prof.SĂNDULESCU CAMELIA - Responsabil – Pian

Prof.STOIAN NELU - Responsabil – Instrument la alegere - Pian

Prof.STREAŢĂ COSMIN NICOLAE - Responsabil - Vioară

Prof.RAŢIU MARIA LUIZA - Responsabil - Corzi grave

Prof.GHIDICEANU ADRIAN - Responsabil - Suflători-percuţie-canto

Prof.PLOAE CRISTINA - Responsabil - Teorie-solfegiu-dictat