AN ȘCOLAR 2021-2022

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII (CEAC)

Președinte - Prof. dr. Gegiu Eduard - Eugen - Director

Responsabil - Prof. Lăcătușu Alina-Monica

Documente:

- RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII - RAEI 2020-2021- click