COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII (C.E.A.C)

Responsabil, prof. Badea Daniela

Documente:

- Registru cu nr. procedurilor  click

Pentru accesarea procedurilor au fost create conturi pe platforma on-line a liceului pentru comisia de curriculum și compartimentele administrative.

Link-ul de acces este: https://classroom.google.com/c/NTYwNzY5Mzg0Njgx?cjc=a7ftepz

- RAEI 2021-2022- click

- RAEI 2020-2021- click