LEGE nr. 190 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ÅŸi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecÅ£ia persoanelor fizice în ceea ce priveÅŸte prelucrarea datelor cu caracter personal ÅŸi privind libera circulaÅ£ie a acestor date ÅŸi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecÅ£ia datelor)  AccesaÈ›i link-ul:  https://www.dataprotection.ro/?page=legislatie_primara&lang=ro


În incinta Liceului de Arte ,,Marin Sorescu” vizitatorii au acces în baza unei programări telefonice/pe e-mail, NUMAI DACÄ‚:

1)fac dovada VACCINÄ‚RII (certificatul verde)

2)fac dovada TRECERII PRIN BOALÄ‚ în ultimele 180 de zile (certificatul medical)

3)fac dovada TESTĂRII (rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore/rezultatul unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2,nu mai vechi de 48 de ore.

Director,
Prof.dr. Gegiu Eduard-Eugen