AN ȘCOLAR 2021-2022

COMPONENŢA COMISIEI PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

Preşedinte - Ec. Popîrlan Constanţa

Vicepreşedinte - Prof. Truşcă Claudia

 Membri:

1.Popa Aluniţa – Comisia Învăţători

2.Dragomir Daniela – Comisia de Limba şi comunicare şi limbi moderne

3.Boarnă Ecaterina – Comisia Matematica şi ştiinţe

4.Ianoş Daniela – Comisia „Om si societate”

5.Grigorescu Ionel – Comisia Educaţie fizică şi sport

6.Dincă Monica – Comisia de arte plastice/Comisia diriginţi/ Comisia pentru activităţi educative

7.Ploae Cristina - Comisia Teorie,solfegiu,dictat

8.Săndulescu Camelia – Comisia de pian principal

9.Raţiu Maria - Comisia de corzi grave

10.Streaţă Cosmin – Comisia de vioara 11. Stoian Nelu – Comisia de pian tehnic

12.Ghidiceanu Adrian - Comisia de Instrumente de suflat/canto

13.Marin Ileana – Administrator

Coordonator implementare: Boarnă Ecaterina

Secretariat comisie: Petrescu Mary