LEGE nr. 190 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ÅŸi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecÅ£ia persoanelor fizice în ceea ce priveÅŸte prelucrarea datelor cu caracter personal ÅŸi privind libera circulaÅ£ie a acestor date ÅŸi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecÅ£ia datelor). Accesați link-ul: https://www.dataprotection.ro/?page=legislatie_primara&lang=ro


 Legea_invatamantului_preuniversitar_nr_198

Accesați următoarele link-uri:

- LEGISLAÈšIE MINISTERUL EDUCAÈšIEI-Ordine de ministru

- PORTAL LEGISLATIV

- LEGISLAÈšIE - postări ISJ DOLJ

- Protocol LICEUL DE ARTE ”MARIN SORESCU” privind suspendarea cursurilor cu prezență fizică la apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-COV-2