Liceul de Arte ”Marin Sorescu” are o istorie aparte. În baza unui ordin al Ministerului Învățământului și Culturii, începând cu 1 octombrie 1956 s-a înființat la Craiova Școala de Muzică și Arte Plastice. Aceasta se număra printre primele șase asemenea școli din țară, prima dată în 1957 a avut denumirea de Școala Elementară de Artă conform ordinului Ministerului Învățământului și Culturii, numărul 907 din 13 aprilie 1957, iar în anul 1958 s-a numit Școala de 7 ani de Muzică. În imaginile de mai jos sunt prezentate poze cu clădirea veche a liceului și primii elevi înscriși în liceu.


Școala a funcționat în primul an cu un număr de 32 elevi, organizați în grupe pentru fiecare profil. Elevii frecventau la această școală numai disciplinele de specialitate, iar cele de cultură generală le urmau la școlile generale de care aparțineau.  La 1 septembrie 1960, s-au creat condițiile înființării  învățământului mediu-liceal cu o clasă la profilul muzică, alcătuită din 28 de elevi, iar în anul școlar următor (1961-1962) s-a înființat secția de arte plastice. Primii profesori au fost : Mihai Drăniceanu – vioară (de profesie avocat), Ion Ionescu – pian (de profesie medic), ambii artiști instrumentiști ai Filarmonicii Oltenia și Ilie Marineanu – desen artistic.