- Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității - Responsabil, prof. Badea Daniela

- Comisia de perfecționare și fomare continuă - Responsabil, prof.Mirea Ileana - Dora

- Comisia de securitate în muncă și situații de urgență - Responsabil prof. Grigorescu Ionel

- Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminare în mediul școlar și promovarea interculturalității - Responsabil prof. Popa Marinela

- Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică -  Responsabil, prof.Ciolacu Emanuela

- Multiplicator de informație europeană - Responsabil, prof. Mirea Ileana - Dora

- Coordonator SNAC, prof. Boldișor Ileana

- Atribuții profesor de serviciu pe școală - click