Structura bazei materiale cuprinde:

 • - grădiniță - 1 grupa mare;
 • - săli de clasă;
 • - ateliere pentru studiul artelor vizuale;
 • - cabinete individuale pentru studiul instrumentelor (pian, vioară, corzi grave, percuție, instrumente de suflat);
 • - sală de spectacole;
 • - laborator de informatică;
 • - bibliotecă;
 • - sală și teren de sport;
 • - cabinet școlar de asistență psihopedagogică;
 • - cabinet medical.

 • BIBLIOTECA

 • Spaţiul aferent bibliotecii Liceului de Arte ”Marin Sorescu” este dotat cu mobilier nou, modern şi ergonomic și este prevăzut cu o sală de lectură. În vederea eficientizării activităţii biblioteca are în dotare calculator și un xerox pentru multiplicarea partiturilor.
 • În prezent fondul de carte al bibliotecii cuprinde un număr de 22.265 volume, din care:
 • •cărți de beletristică și literatura pentru copii – 10.245 volume;
 • •albume de artă, cărți și reviste de specialitate arte vizuale- 4730 volume;
 • •partituri muzicale, cărți și reviste de specialitate muzică – 7590 volume.
 • În fondul bibliotecii pe lângă volumele de carte mai există următoarele obiecte de inventar:
 • •1907 discuri muzicale pe suport vinil;
 • •57 CD-uri;
 • •14 casete audio.
 • În ultimii 5 ani școlari fondul de carte al bibliotecii s-a îmbogățit cu un număr de 1544 volume de carte, partituri muzicale și albume de artă provenite din donații de autor sau de la elevii și profesorii școlii, astfel:
 •  -2016-2017 – 374 volume;
 •  -2017-2018 – 378 volume;
 •  -2019-2020 – 583 volume;
 •  -2020-2021 – 209 volume.
 • De asemenea, un rol important în dotarea bibliotecii cu partituri noi l-a avut Asociația Culturală a Liceului de Artă ”Marin Sorescu” (A.C.L.A) care din fonduri proprii a achiziționat și donat un număr de 42 partituri.
 • În cadrul bibliotecii se desfășoară activităţi specifice pentru antrenarea elevilor la lectură, pregătirea elevilor pentru olimpiade şi examene, pregătirea lucrărilor de atestat profesional, precum și dezbateri, programe literar-artistice.

 • SALA DE SPECTACOLE

 • SALA DE SPORT